Seçim senin! - Federal Meclis seçimleri 2021

Sen önemlisin – Oyun değerli!

Almanya’da demokratik ilkeler

Almanya Federal Meclisi

Kim seçme hakkına sahiptir?

Birinci oy

İkinci oy

Sahte haber ve Federal Meclis seçimleri

Sahte haberlerin tespiti

Wahl-O-Mat

Almanya Federal Meclisi’nde sandalye dağılımı

Seçmen bilgi kağıdı

Mektup ile oy kullanma

Seçim günü süreç nasıl işler?

Seçim takviminde önemli tarihler

Thomas Krüger
Federal Siyasi Eğitim Merkezi Başkanı

Seçim senin!

26 Eylül 2021’de düzenlenecek Federal Meclis seçimlerinde her oy değerli!

20. yasama döneminde Federal Meclis’te hangi partilerin yer alacağını ve bu süreçte mecliste alınacak siyasi kararlarda hangi konulara ağırlık verileceğini sadece seçmenlerin kendileri belirleyeceklerdir. Sonuçta tek bir oy –ki belki de kişinin kendi oyu- farkı yaratabilir. İki dilde hazırlanan bu broşürün şiarı tam da bunu vurgulamaktadır: Seçim senin! Toplam 60 milyonu aşkın seçmenden her biri oy kullanarak, siyasetin gelecekteki yönünü aktif bir şekilde belirleyebilir. Demokrasinin işleyebilmesi için yurttaşların kendilerine sunulan katılım olanaklarından yararlanmaları önemlidir. Ancak sadece iyi bilgilendirilmiş seçmen kendi oyunu hedefine uygun kullanabilir.

Elinizdeki broşür, seçim ve oy verme sürecine ilişkin başlıca unsurları özetlemekle kalmayıp, ayrıca seçimler ve dezenformasyon bağlamına, kasten yayılan yanlış haberlerin nasıl tespit edilebileceğine, bu tür haber ve bilgilere nasıl yaklaşılması gerektiğine de dikkat çekmektedir. Seçim senin! başlıklı bu broşür ve çalışma kapsamında hazırlanan web sayfası okurları hem bilgilendirerek hem de oy kullanmaya teşvik ederek, demokrasiyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Share This