Almanya’da demokratik ilkeler.

Özgürlükçü demokratik düzenin temellerini oluşturan ilkeler:

  • Eİnsan haklarına saygı
  • EHalkın egemenliği
  • EKuvvetler ayrılığı
  • EHükümetin sorumluluğu
  • Eİdarenin yasallığı
  • EMahkemelerin bağımsızlığı
  • EÇok partililik ilkesi
  • ESiyasi partiler arasında fırsat eşitliği
Share This