Mektup ile oy kullanma

Seçim günü zamanı olmayanlar, seçim yerinde oy vermesi
mümkün olmayan kişiler veya seçim yerinde oy kullanmak istemeyenler mektup ile oy kullanabilirler.

Kimse neden mektup ile oy kullanmak istediğine dair açıklama yapmak zorunda değildir. Tüm seçmenler, seçmen bilgi kağıdının arkasında bulunan başvuru formunu doldurarak veya esas yerleşim yerlerindeki belediyeye bizzat mektup ile oy kullanmak için başvuru yapabilirler. Seçmenler de ilgili daireye bizzat giderek, mektup ile oy kullanmak için gereken belgeleri teslim alıp, doldurduktan sonra yine aynı daireye bırakabilirler.

Mektup ile oy kullanmak üzere verilen evraklar:

  • Ebir adet mektup ile oy kullanma bilgilendirme formu
  • Ebir adet oy pusulası,
  • Ebir adet seçim kartı,
  • Ebir adet mavi seçim zarfı,
  • Ebir adet kırmızı zarf (üzerinde adres yazılıdır)

Mektup ile oy kullanırken,

  • Zseçim kartı imzalanır,
  • Zoy pusulasında birinci ve ikinci oy işaretlenir,
  • Zoy pusulası mavi zarfın içine yerleştirildikten sonra zarf yapıştırılır,
  • Zmavi zarf ve imzalı seçim kartı kırmızı zarfın içine yerleştirildikten sonra zarfın ağzı kapatılarak, üzerine pul yapıştırılmadan, seçimlerden en geç 3 gün önce postaya verilir.
Share This