Sahte haber ve Federal Meclis seçimleri

İnternet, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden sık sık okurları yanıltıcı yanlış bilgiler yayılmaktadır. Yer yer kasten yayılan bu tür yanlış bilgiler Fake News olarak tanımlanır.

Federal Meclis seçimleri bağlamında da örneğin siyasal konulara, adaylara veya seçim sürecine ilişkin yanlış bilgiler yayılmaktadır.

Sahte haberleri çoğu zaman esas haberlerden ayırt etmek zordur. Sahte haberler, insanları yanıltmak, siyasi görüşlerini ve seçim sürecinde verecekleri kararları etkileme amacıyla yayılır. O yüzden sahte haberler tehlikelidir.

Çoğunlukla ilgi ve heyecan yaratan manşetlere, iddialara ve sahte resimlere yer verirler. Bir haberin sahte olup olmadığını anlamak her zaman kolay değidir.

Sahte haberlerin tespiti

Sahte haberleri tespit ederek, doğru haberlerden ayırt
edebilmek için dört adım:

Haber sorgulanmalı

  • ZGönderen belli mi? Kaynak ciddi mi?

Eleştirisel okunmalı 

  • ZHaber hangi amaçla hazırlanmış?
  • ZAmaç bilgilendirmek mi, etkilemek mi veya birine zarar vermek mi?

İçerikler incelenmeli

  • ZVeri ve olgular doğru mu?
  • ZHabere daha güvenilir medya organlarında da yer verilmiş mi?
  • ZResim / video aranmalı
  • ZResim / video haberle bağdaşıyor mu?
  • ZResimler / videolar üzerinde oynanmış mı? Veya görseller daha farklı bağlamlarda da kullanılmış mı?

Her haber başkalarına iletilmemeli 

Sahte haberler ne kadar çok sayıda kişiye ulaşırsa, olumsuz etkileri de o denli artar. O yüzden: Haberin doğru olduğundan şüpheliyseniz, layklamayın, başkalarına iletmeyin ve sahte haberleri başkalarına ilettiğinizde, onları da uyarın.

Share This